תנאי השימוש

להלן תנאי השימוש באתר של Omega Visage.
המידע המסופק באתר ניתן כשירות ללא תשלום ולידיעה בלבד ואינו מתיימר להיות ייעוץ רפואי. לפיכך אין להתייחס אליו כאל כזה.
מידע כללי
תנאי השימוש הבאים מהווים את ההסכם בינך לבין אתרי Omega Visageוקובעים את אופן השימוש שלך בתכני האתר ושירותיו.
תנאים אלה והיחסים בינך לבין האתר כפופים לחוקי מדינת ישראל. מוסכם עליך ועל אתר Omega Visageכי תחום השיפוט יהיה בישראל בלבד וכי לבתי המשפט במדינת ישראל סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ונושא הקשור לאתר. 
שימוש בתכני האתר ובשירותיו
התכנים באתר מיועדים לשימושך הפרטי, הפנימי ולא למטרות מסחריות. דבר זה כולל כל צורת שימוש אפשרית, בין אם תשתמש בהם באתר, תוריד אותם למחשב או מדיה דיגיטלית אחרת, תדפיס אותם, תציג אותם וכו'.
למעט שימוש זה, נאסר עליך לשנות, להוציא לאור, לשדר, להעביר או למכור, להשכיר, לשכפל, לתקצר, להפיץ, להציג את תכני האתר ושירותיו, או להפר את זכויות הקניין הרוחני בחלקן או במלואן, ללא הסכמה מראש של אתר Omega Visage או אישור בכתב מהאתר.
Omega Visage הוא סימן מסחרי רשום. שאר המותגים, שמות החברות, לוגואים וסימנים המסחריים המופיעים באתר אף הם מוגנים. השימוש בסימנים מוגנים אלה אסור ללא אישור בכתב מראש.
זכויות קניין רוחני
Omega Visage היא הבעלים היחידים של תכני האתר ושירותיו ומחזיקה במלוא הזכויות על האתר ועל כל רכיביו, זכויות אלה כוללות זכויות קניין רוחני, הכוללות, ללא הגבלה, תהליכי ניהול עסקים, שיטות וטכניקות המשמשים את האתר ושירותיו, זכויות פטנט, זכויות יוצרים, זכויות מאגר מידע, זכויות סימנים מסחריים וכל שאר הזכויות המוקנות בחוק.
פרסומות וקישורים
באתר עלולים להיות מדי פעם פרסומות וקישורים שונים לאתרים אחרים של Omega Visage או של צד שלישי כלשהו. כל תנאי השימוש, הסייגים והאחריות הקשורים לאתרים אלה, הם בינך לבין המפרסם או ספק התוכן בלבד. אתר Omega Visage לא יישא באחריות או בחבות כלשהיא לנזק כלשהוא שייגרם כתוצאה מנוכחות מפרסמים או קישורים באתר. תכני הפרסום הם של המפרסמים ובאחריותם המלאה בלבד.
זכויות יוצרים
ידוע לך ומוסכם עליך כי אתר Omega Visage וכל מידע המוגש לך באמצעותו, מכיל מידע המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות.
למעט אישור מפורש של אתר Omega Visage או צד שלישי מוסמך, חל עליך איסור לשנות, להשכיר, להלוות, למכור, להפיץ או לתקצר חלקים מן האתר או את האתר בשלמותו.
גבולות האחריות
תכני האתר ושירותיו מסופקים על בסיס של "כפי שהם" ו/או "כפי שזמין".
אתרOmega Visage וכל הקישורים האחרים הכלולים בו אינו גורס או מתחייב שתכני האתר או שירותיו ימלאו את כל הציפיות או הדרישות.
אתר Omega Visage אינו גורס או מתחייב שתכני האתר או שירותיו יהיו מדויקים תמיד ונקיים מטעויות.
אתר Omega Visage אינו גורס או מתחייב שתכני האתר או שירותיו יהיו מושלמים ומועילים תמיד.
אתר Omega Visage יפעל לכך שתכני האתר או שירותיו יתוקנו במידה ותמצאנה טעויות בהם אשר יובאו לידיעת החברה, אתר Omega Visage לאיישא באחריות או בחבות כלשהם לנזקים שיגרמו בקשר לתכני האתר או שירותיו.
מדיניות החזרות מוצרים:
ניתן להחזיר כל הזמנה של מוצרים תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת החבילה בארץ ע"י פניה בכתב לשירות הלקוחות. בכתובת המייל info@omega-visage.com ההחזרה תתאפשר במידה והתגלה פגם סביר במוצר שמונע שימוש במוצר. על המוצר להגיע באריזה עימה הוא נשלח.
ההחזרה תתבצע באופן עצמאי ע"י הלקוח למשרדי החברה בתאום טלפוני מראש.
זיכוי כספי עבור החזרת המוצר יהיה עבור עלות המוצר והמשלוח בלבד, זכוי יועבר לאמצעי התשלום של הלקוח עד 14 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר במשרדי החברה.
תכני האתר
כל המידע הנמצא באתר ניתן למטרות חינוכיות בלבד, אינו מהווה תחליף לייעוץ, טיפול, אבחון והשגחה של רופא מוסמך, ואינו ערוך או מעוצב כדי לקדם או לפרסם שיטות ריפוי או מוצרים מסוימים. אין להשתמש בתוכן האתר למטרות אבחון או טיפול של בעיות בריאות או מחלות.
יש לקרוא בזהירות את המידע המסופק על המוצרים המפורסמים או מקודמים באתר. אם יש חשש לבעיה רפואית כלשהי, עליך לפנות מיד לרופא המטפל ולפעול לפי הנחיותיו ולא להסתמך בצורה כלשהי על תכני האתר או המוצרים המופיעים בו כתחליף לטיפול על ידי רופא מוסמך.
מוסכם עליך כי לא תסרב/י, בכל תנאי שהוא, לקבלת ייעוץ רפואי מקצועי, או תדחה/י חיפוש של ייעוץ כזה כתוצאה ממתן אמון בלתי מסויג בתוכן כלשהוא באתר. מתן אמון בלתי מסויג בתוכן כלשהוא באתר הוא סיכון שכולו שלך ובאחריותך. תוכן באתר הקשור להשלמות תזונתיות, לא נבחן או אושר על ידי משרד הבריאות. מוסכם שעליך להתייעץ עם הרופא או המטפל לפני תחילת שימוש בהשלמות תזונתיות.